Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Elamusteenuse disain (26.04.2018-03.05.2018)

Kursusele on oodatud tootearenduse ja turunduse valdkonna kesk- ja kõrgastmejuhid, kes soovivad saada ülevaadet elamusmajanduse arengust ja trendidest ning teenusedisaini põhimõtetest, protsessist ja meetoditest. Vaata lähemalt

Andmehaldus ja -analüüs Excelis edasijõudnutele (03.05.2018-04.05.2018)

Kursus on suunatud Exceli põhjalikumatele kasutajatele, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ja uute võimaluste nägemine. Vaata lähemalt

Kujundamine CorelDRAW abil (10.05.2018-15.05.2018)

Kursus on suunatud nii spetsialistidele kui ka disaini alal algajatele, kellel on vaja teha kujundusi erinevate meediumite jaoks, jooniseid, illustratsioone või kokku panna tekste, jooniseid ja fotosid oma reklaamitööde jaoks. Vaata lähemalt

Päikeseelektrisüsteemide elektrienergia tootluse modelleerimine (15.05.2018)

Kursus on suunatud projekteerijatele, arhitektidele, elektrikutele, energeetikutele ja teistele päikeseelektrist huvitatud inimestele, kes puutuvad oma töös kokku päikeseelektrisüsteemidega. Vaata lähemalt